html site templates

Kule łokciowe

cena wypożyczenia 1 szt.- 20 zł / miesiąc
 kaucja zwrotna -0 zł

1

Przeznaczenie

Sprzęt pomocniczy do poruszania się - szczególnie po operacjach, asekuracja podczas chodzenia, po złamaniach i w porażeniach kończyn dolny

Polecamy:

© Copyright 2019 Mobirise - All Rights Reserved